Witamy na stronie Parafii pw. św. Walentego w Konopiskach

BÓG nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych wszyscy bowiem dla Niego żyją

(Łk 20,38)

Spis treści

Obraz św. Wawrzyńca - jako zasuwa ołtarzowa, wykonał go częstochowski malarz p.Bolesław Rutkowski.

Św.Wawrzyniec
Obraz św.Wawrzyńca - jako zasuwa ołtarza głównego

Św.Wawrzyniec. Miejsce urodzenia św.Wawrzyńca jest nieznane, przypuszcza się, że urodził się na początku III wieku w Aragonii i był wychowankiem Xystusa. Gdy ten został wybrany na papieża w 257 roku, przyjął imię Sykstusa II. Wówczas wyniósł Wawrzyńca do godności diakona i powierzył mu administrację dóbr kościelnych oraz pieczę nad ubogimi w Rzymie. Panujący wtedy cesarz Walerian nie mogąc pogodzić się z rosnącą popularnością chrześcijaństwa, wszczął prześladowania Kościoła. Między innymi zarządził egzekucje wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów. Aby przedstawić sylwetkę Wawrzyńca, należy przytoczyć jego dialog z papieżem, ukazać jego posłuszeństwo i odwagę. Wawrzyniec był świadkiem, jak papieża Sykstusa II pojmano i prowadzono na kaźń. Wawrzyniec podążył za nim wołając:"Ojcze, dokąd podążasz bez swojego syna? Dokąd zmierzasz święty kapłanie, bez swojego diakona? Nigdy nie odprawiałeś Mszy świętej bez swojego diakona, czymże więc mogłem ściągnąć na siebie niełaskę twoją?" Sykstus zdążył jeszcze mu odpowiedzieć:" Dla mnie steranego wiekiem jest przygotowana mniejsza próba. Ciebie czekają o wiele większe cierpienia i wspaniała korona chwały". Wawrzyniec z wielką gorliwością wykonał misję którą zdążył mu zlecić papież i rozdał cały majątek Kościoła chorym, biednym i najbardziej potrzebującym. Gdy przybyli gwardziści, by go uwięzić i dowiedzieć się, jaki jest stan majątku Kościoła, Wawrzyniec wskazał na biedaków i powiedział: "Oto są skarby Kościoła!". Rozwścieczony sędzia nakazał siec Wawrzyńca knutami, a potem rozłożyć na kracie i wolno palić ogniem, aż powie gdzie są skarby Kościoła. W rezultacie Rzymianie spalili go żywcem. Św.Wawrzyniec jest patronem Rzymu, diakonów, ubogich, piekarzy, kucharzy i bibliotekarzy. Przez stulecia- od starożytności do średniowiecza- był jednym z najpopularniejszych świętych. Święto patronalne przypada 10 sierpnia.