Witamy na stronie Parafii pw. św. Walentego w Konopiskach

"Nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd wyczekujemy jako Zbawcy naszego Pana, Jezusa Chrystusa"

(Flp 3,20)

Spis treści

Pośrodku ołtarza: W centralnej niszy ołtarza - grupa figur przedstawiajaca św.Walentego uzdrawiającego epileptyka. Figury wykonał p. Styczeń z Krakowa.

Św.Walenty

Św.Walenty uzdrawiający epileptyka -

grupa figur pośrodku ołtarza

Św.Walenty był rzymskim kapłanem, urodził się w drugiej połowie III wieku za panowania cesarza Klaudiusza Gota II. Wyznawanie wiary chrześcijańskiej było karane śmiercią. Ponieważ Walenty nadal mimo to pełnił posługę kapłańską, cesarz kazał go do siebie przywieść i zażądał odstąpienia od wiary i oddania czci pogańskim bogom. Choć cesarz nakazał go bić maczugami, Walenty odmówił. Cesarz nakazał go zatem ukamienować, a potem odciąć głowę. Legenda mówi, że tuż przed kaźnią Walenty przywrócił wzrok córce cesarskiego urzędnika Asterjusza który przyszedł go uwięzić, wysyłając do niej list podpisany "od twojego Walentego". Urzędnik ten oraz 46 osób rodziny i służby przyjęli chrzest z rąk Walentego, za co wszystkich związanych pędzono do Ostji i tam ich stracono. Inna legenda mówi że Walenty błogosławił małżeństwa rzymskich chrześcijanek z nawracanymi na chrześcijaństwo żołnierzami. Św.Walenty poniósł męczeńską śmierć ok. 270 roku. Kult św.Walentego w średniowieczu objął niemal wszystkie europejskie kraje i wszedł w zwyczaje ludowe i folklor. Pod wpływem niemieckim skojarzył się z poważnymi schorzeniami, zwłaszcza epilepsją. W krajach anglosaskich obwołano go patronem zakochanych. Kojarzone to jest z dawnym rzymskim obyczajem, kiedy to w Rzymie w połowie lutego odbywał się festiwal ku czci bogini płodności Junony. W tym dniu chłopcy ozdobnie rysowali imiona swoich wybranek. Pogański zwyczaj szybko połączono z anglosaskim i często zapomina się, że św.Walenty to patron miłości bliźniego. W imię Chrystusa uzdrawiał chorych i dla miłości Chrystusa poniósł męczeńską śmierć. W niektórych opisach św.Walenty wymieniany jest jako biskup, jednak większość hagiografów pisze o nim - kapłan - i w takiej postaci jest przedstawiony w naszym ołtarzu. Z przekazów wiadomo, że we wcześniejszych wiekach do naszego kościoła, czasem z bardzo daleka ciągnęły rzesze chorych, szczególnie na epilepsję, aby w dzień św.Walentego modlić się o uzdrowienie, lub zamówić mszę św. w tej intencji. Nasz kościół jest jednym z kilku zaledwie w Polsce, gdzie głównym patronem jest św. Walenty oraz jednym z niewielu, które równocześnie posiadają relikwie św. Walentego. Pomimo narastającej mody na uznawanie go patronem zakochanych, bardziej jest patronem miłości ofiarnej oraz ludzi pragnących uzdrowienia ciała i duszy. Dzień patronalny, to 14 luty. Więcej informacji o patronie naszej parafii w załączniku pod artykułem.