Witamy na stronie Parafii pw. św. Walentego w Konopiskach

"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie."

(J 11,25)

Ogłoszenia duszpasterskie

V Niedziela Wielkanocy

02 maja 2021

 

 1. Dziś po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej a po Mszy Świętej o godz. 16.00 spotkanie dla młodzieży klasy I i II szkoły średniej, która ma przystąpić do bierzmowania. Na spotkanie przychodzą również osoby, które są w tzw. „Spóźnionej grupie do bierzmowania”.

 

 1. Dziś adoracja i nabożeństwo majowe o godz. 15.15.

 

 1. Jutro obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny. Msze Święte tego dnia w naszym kościele będą sprawowane w porządku niedzielnym. Nabożeństwo majowe o godz. 15.40.

 

 1. Rozpoczyna się czas tegorocznych egzaminów dojrzałości. Wszystkich maturzystów, ich rodziców i nauczycieli zachęcamy do modlitwy o dary Ducha Świętego.

 

 1. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i piątek miesiąca. We czwartek modlić się będziemy o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. O godz. 20.00 Wieczór Uwielbienia. Bardzo serdecznie zapraszamy młodzież i wszystkich parafian, aby znaleźli choć trochę czasu w ten czwartkowy wieczór, by wpatrywać się w Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. By prosić Go o wszelkie potrzebne łaski, zdrowie, uzdrowienie, nawrócenie dla siebie, rodziny, najbliższych i całej wspólnoty parafialnej.

 

 1. W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa. Od godz. 9.30 odwiedzimy chorych, którzy zostaną zgłoszeni w kancelarii lub telefonicznie a spowiedź w kościele od godz. 17:30.

 

 1. Rozpoczęliśmy maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Zapraszamy codzienne po Mszy Świętej o godz. 18.00 na nabożeństwa majowe z litanią loretańską. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej Matki. W tak wielu sprawach osobistych, rodzinnych i narodowych możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo. W przyszłą niedzielę nabożeństwo majowe o godz. 15.30.

 

 1. Kancelaria parafialna ze względu na nabożeństwo majowe czynna od poniedziałku do czwartku od godz. 19.00 do 19.30 a w piątek i sobotę o godz. 8.00 do 9.00.

 

 1. Wracamy do regularnych spotkań młodzieży naszej parafii w piątki o godz. 19.00. Bardzo gorąco zachęcamy młodzież naszej parafii, która nie jest jeszcze w tej wspólnocie, by się odważyła i przyszła na to spotkanie. A jeśli komuś się spodoba, bardzo będziemy się cieszyć jeśli powiększy naszą wspólnotę.

 

 1. Powracamy również do regularnych zbiórek dla kandydatów, ministrantów i lektorów. Wszystkich chętnych chłopców, którzy chcą powiększyć grono naszych ministrantów bardzo serdecznie zapraszamy.

 

 1. Przypominamy również, że w naszej parafii powstaje wspólnota rodziny. Zapraszamy wszystkie chętne rodziny, które chciałby tworzyć tę wspólnotę do kontaktu z księdzem wikariuszem. Kolejne spotkanie tej wspólnoty odbędzie się 30 maja o godz. 18.00.

 

 1. W przyszłą niedzielę zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 16.00 w intencji zmarłych Druhów Strażaków. Msza Święta poprzedzona będzie apelem poległych i zmarłych druhów o godz. 15.45.

 

 1. Przy wyjściu z Kościoła u lektorów i ministrantów zachęcamy do nabycia i lektury tygodnika katolickiego „Niedziela”.

 

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie

IV Niedziela Wielkanocy

24 kwietnia 2021

1. Dziś Niedziela Dobrego Pasterza. Obecna niedziela jest szczególną okazją do modlitwy o dobrych pasterzy – gorliwych i świętych kapłanów oraz o powołania do życia konsekrowanego. Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Podczas tego tygodnia będziemy szczególnie prosić o powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej.

2. Od soboty, 1 maja rozpoczynamy codzienne nabożeństwa majowe z litanią loretańską. Zachęcamy do wspólnej modlitwy maryjnej w kościele po Mszy Świętej o godz. 18:00. Zadbajmy też o wizerunki Maryi w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, na różaniec czy wieczorny Apel Jasnogórski.

3. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota i niedziela miesiąca. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafialną i Ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi po Mszy Świętej o godz. 18.00. W niedzielę Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo majowe o godz. 15.15.

4. Dnia 2 maja obchodzimy w Polsce Dzień Polonii i Dzień Flagi Narodowej, a nazajutrz wspominamy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Niech te dni staną się dla nas okazją do okazania uczuć patriotycznych, eksponowania barw narodowych i modlitwy za naszą Ojczyzną.

5. Również w przyszłą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 11.30 będziemy się modlić o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, bezpieczeństwo w służbie naszemu społeczeństwu, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwem św. Floriana dla Druhów Strażaków z naszej parafii.

6. W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej a po Mszy Świętej o godz. 16.00 spotkanie dla młodzieży klasy I i II szkoły średniej, która ma przystąpić do bierzmowania. Na spotkanie przychodzą również te  osoby, które są w tzw. "grupie spóźninych do bierzmowania". 

7. 3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny. Msze Święte tego dnia w naszym kościele będą sprawowane w porządku niedzielnym. Podczas liturgii ponowimy Akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej.

8. Przy wyjściu z Kościoła u lektorów i ministrantów zachęcamy do nabycia i lektury tygodnika katolickiego „Niedziela”.

9. Zauważyliśmy, że prezbiterium kościoła zostało zmienione. Zanim podjąłem decyzję dotyczącą obecnego wystroju, zaciągnąłem rady w Referacie Budownictwa i Ochrony Zabytków Archidiecezji Częstochowskiej. Ponadto musiałem uzyskać pozwolenie państwowego Nadzoru Konserwatorskiego, który domaga się przywracania i zachowania historycznego wystroju wnętrza kościoła. Oto opinia przewodniczącego Komisji do spraw sztuki sakralnej Archidiecezji Częstochowskiej z 21.01.2021 r.:

„Po zapoznaniu się z wystrojem wnętrza prezbiterium kościoła św. Walentego w Konopiskach, stwierdzamy następujące uwagi: Posadzka w prezbiterium posiada półstopnie i brakuje ciągłości stopni ołtarzowych, co wprowadza dysharmonię całości i utrudnia poruszanie się w obrębie ołtarza dla celebransa i asysty. Ołtarz posiada niewłaściwy cokół pod mensą ołtarzową, w postaci przypadkowych elementów dekoracyjnych, nie nawiązujących do stylu kościoła i wystroju neogotyckiego wnętrza. Wprowadza elementy obce i nie pasujące do całości. Proponujemy przy porządkowaniu posadzki w prezbiterium zrezygnować z półstopni, by wprowadzić jedną płaszczyznę posadzki, o jednej wysokości, poprowadzić stopnie ołtarzowe przez całą szerokość prezbiterium. Przebudować ołtarz i ambonę, by nadać im jednolity styl pasujący do elementów architektonicznych neogotyckiego kościoła. Kolorystyka kamieni posadzki, ołtarza i ambony może być zachowana. Wszystkie elementy wystroju kościoła powinny stanowić jedną całość, by pomagać i umożliwić odpowiednie skupienie i powagę przeżywanej przez wiernych liturgii nabożeństw.”

Starałem się postępować zgodnie z zaleceniami, ale także spełnić wolę mojego poprzednika, który wiedział, że jego następca będzie musiał zmienić ołtarz soborowy i układ prezbiterium. Dziś możemy oglądać efekt tych działań. Oprócz prezbiterium została uporządkowana i przywrócona historyczna posadzka w dolnej części prezbiterium, w zakrystii i w korytarzu po lewej stronie. Są to pierwsze „na gotowo” wykonane prace. Ponadto czujemy, że w kościele jest ciepło. Na przełomie kwietnia i maja przychodzą płytkarze do kładzenia płytek w nawach kościoła. Trwają także prace na plebanii. Tam również trzeba spełnić wiele zaleceń nadzoru konserwatorskiego. Między innymi są postawione rusztowania na elewacji od strony drogi. Będzie prowadzona renowacja cegły zgodnie z zasadami i sztuką konserwatorską. Koszt tylko tej jednej pracy przekroczy kilkadziesiąt tysięcy zł. Do tej pory nie prosiłem o materialną pomoc, choć byłem wdzięczny za każdą ofiarę na remont. Ponieważ wszyscy mieszkają w prywatnych domach, więc mają wyobrażenie o kosztach nawet małej przebudowy. Co dopiero powiedzieć o kompleksowym i równoległym remoncie kościoła i plebanii. W ostatnim czasie otrzymałem kilka faktur do zapłacenia z tzw. środków własnych parafii. Suma przekracza 300 tys. zł. Ponadto przyszły do zapłacenia pierwsze raty kredytu zaciągniętego w ramach projektu w Funduszu Ochrony Środowiska. Codziennie na plebanii i w kościele pracuje po kilku, czy kilkunastu pracowników. Nie muszę więc nikogo przekonywać jak wielkie koszty z tym wszystkim się wiążą. Byłoby niedobrze gdyby ksiądz, który przyszedł do parafii późną jesienią, przed zimą i w samym środku rozpoczętych prac pozostał z tym wszystkim sam. Jeżeli miałoby tak być, to brakłoby mi odwagi do planowania kolejnych, aczkolwiek koniecznych prac: remontu wieży, poszerzania, porządkowania i grodzenia cmentarza, zamalowania zacieków na suficie i ścianach bocznych.

Ogłoszenia duszpasterskie

III Niedziela Wielkanocy

18 kwietnia 2021

 

 1. W trzecią niedzielę Wielkanocy, czyli dziś, we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana do każdego wierzącego. Pismo Święte, zwłaszcza księgi Nowego Testamentu, przybliżają nam Chrystusa jako naszego Pana i Mistrza. Nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego, rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza zawarte w Ewangeliach. Warto dziś przywołać słowa św. Hieronima: „nieznajomość Pisma Świętego to nieznajomość Chrystusa”.

 

 1. W piątek, 23 kwietnia, będziemy obchodzić uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. Nasze myśli i serca skierujemy do Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. Będziemy dziękować Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę Świętego Wojciecha na naszej ziemi. Jako spadkobiercy Świętego Wojciecha nie możemy się wstydzić wiary.

 

 1. Przyszła niedziela to Niedziela Dobrego Pasterza. Rozpoczyna ona Tydzień Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.

 

 1. Przy wyjściu z Kościoła u lektorów i ministrantów zachęcamy do nabycia i lektury tygodnika katolickiego „Niedziela” oraz gazetki parafialnej „Święty Walenty”.