Witamy na stronie Parafii pw. św. Walentego w Konopiskach

BÓG nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych wszyscy bowiem dla Niego żyją

(Łk 20,38)

Spis treści

Św.Kazimierz Królewicz

Św.Kazimierz Królewicz figura z lewej strony

ołtarza głównego

Św.Kazimierz Królewicz, urodził się w 1458 roku na Wawelu. Wnuk Władysława Jagiełły, syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki córki cesarza Albrechta II. Pod kierunkiem matki, Jana Długosza oraz wielkiego humanisty Kallimacha (Filip Buonaccorsi), otrzymał staranne wychowanie i wykształcenie. Po śmierci Jana Długosza, Kallimach pozostał doradcą królewicza Kazimierza. Król bardzo wcześnie wdrażał syna do zajmowania się sprawami publicznymi, podczas wyjazdów na Litwę powierzając mu część swoich uprawnień i czyniąc go wielkorządcą Korony. Mając trzynaście lat wyruszył na Węgry, gdzie szlachta obwołała go królem, jednak drugi pretendent do tronu Maciej Korwin zmusił Kazimierza do odwrotu. Około 1481 roku złożył ślub zachowania czystości. Pod wpływem królowej cała rodzina królewska uczestniczyła w pobożnych praktykach i umartwieniach, m.in. w Częstochowie. Wyrazem szczególnego nabożeństwa do NMP był ulubiony hymn: "Omni die dic Mariae" - "Póki żyję, niech Maryję co dzień wielbi dusza". Z powodu nasilającej się choroby i przeczucia bliskiej śmierci, w 1483 roku Kazimierz udał się do rodziny królewskiej do Wilna. Od dzieciństwa odznaczał pobożnością, słynął m.in.z tego, że już o świcie modlił się przed kościołami na długo zanim je otworzono i tak też było w Wilnie. Zmarł w Grodnie 4 marca 1484 roku. Pochowano go w Wilnie w kaplicy NMP. Św. Kazimierz jest patronem Polski i Litwy, a w 1950 roku papież Pius XII ogłosił Kazimierza patronem młodzieży litewskiej. Dniem patronalnym jest 4 marca.