Witamy na stronie Parafii pw. św. Walentego w Konopiskach

BÓG nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych wszyscy bowiem dla Niego żyją

(Łk 20,38)

Spis treści

W kamiennej mensie ołtarza głównego, umieszczone są relikwie św.Krescencjusza. Św.Krescencjusz urodził się w drugiej połowie III w. w Rzymie. Należy do grona najmłodszych świętych męczenników. Jego rodzice należeli do tamtejszej gminy chrześcijańskiej i wychowali syna na dobrego chrześcijanina. Panujący wówczas cesarz Dioklecjan był zagorzałym prześladowcą chrześcijan, więc rodzice opuścili Rzym, aby uchronć syna przed losem jaki spotykał wielu współwyznawców. Osiedlili się w Perugii, licząc na to, że na prowincji łatwiej będzie się im ukryć. Jednak pewnego dnia rzymscy żołnierze schwycili na ulicy Perugii jedenastoletniego Krescencjusza. Ponieważ nie chciał oddać czci rzymskim bogom, przewieziono go do Rzymu, aby pokazowym procesem chłopca zastraszyć innych chrześcijan. Krescencjusz nie uląkł się tortur i mimo cierpienia nie wyparł się wiary. Został skazany na ścięcie, wyrok wykonano przy Via Salaria. Kult dziecka męczennika szybko się rozszerzał. Gdy kilkanaście lat później w roku 304 , śmierć męczeńską poniósł papież Marcelin, ze względu na podobieństwo losów pochowano go w katakumbach Priscilli, w sąsiedztwie grobu Krescencjusza. W roku 1058 relikwie św. Krescencjusza przeniesiono do katedry w Sienie. Wspomnienie świętego 14 wrzesnia.

W nowym ołtarzu soborowym, zainstalowano relikwie św.Floriana. Żył na przełomie III - IV w. w Lauriacum (obecnie Lorch w Austrii), był oficerem w rzymskim wojsku, potem kierował kancelarią Akwilina. Gdy za panowania cesarza Dioklecjana rozpoczęły się prześladowania chrześcijan, pewnego dnia aresztowano tam 40 osób. Florian postanowił ich potajemnie uwolnić, lecz schwytano go i postawiono przed sądem. Gdy odmówił składania ofiary rzymskim bogom, poddano go torturom, być może przypalano ogniem, to tłumaczy, że jest patronem osób zagrożonych przez ten żywioł. Umęczonego Floriana z kamieniem u szyi, wrzucono do rzeki Anizy (Enns). Pobożna wdowa Waleria znalazła jego ciało i pochowała na swojej ziemi. W VIIIw. w tym miejscu, koło miasta Linz, powstał klasztor, a relikwie świętego przeniesiono do Rzymu. Część z nich papież Lucjusz III podarował w 1138 roku Kazimierzowi Sprawiedliwemu, który sprowadził je do Krakowa. Św.Florian jest patronem Bolonii, czczony jest w Austrii, Bawarii, Czechach, w Polsce i na Węgrzech. Wzywają go osoby zagrożone przez wodę, ogień oraz rolnicy w czasie suszy. Przypisuje mu się cud ugaszenia pożaru małym naczyniem, dlatego przedstawia się go z kubłem wody. Św.Florian jest patronem Polski i Krakowa, strażaków, piwowarów i bednarzy. Dzień świętego Floriana 4 maja.

Relikwie św.Walentego
Relikwie Św.Walentego na ołtarzu głównym

19 lutego 2006 roku, parafia otrzymała od OO. Paulinów z Jasnej Góry relikwie swojego patrona św. Walentego. Od tej pory nowożeńcy otrzymują je do ucałowania w dniu ślubu, a wszyscy wierni po mszy św. odpustowej.