Witamy na stronie Parafii pw. św. Walentego w Konopiskach

"Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.."

Jan Paweł II

Pożegnanie Ks. kan. mgr Sławomira Kaczmarka

Sp.Ks.S.Kaczmarek 01
W żałobnym hymnie śpiewanym w każdy Wielki Piątek, powtarzane są słowa: „Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud". Ufam, że Najwyższy wybaczy mi użycie tych słów napisanych przecież kiedyś ludzką ręką, użytych tutaj w odniesieniu do naszego zmarłego Księdza Proboszcza. Ażeby potwierdzić zasadność ich użycia w takim kontekście, musimy cofnąć się w czasie.

Ks.Stanisław PytlawskiKsiądz kanonik Stanisław Pytlawski urodził się 26 listopada 1915 roku w Szczekocinach. Rodzina Pytlawskich była powszechnie znana w mieście i okolicy. Dwóch braci ojca Roman i Piotr byli księżmi. Ojciec Jan był cenionym stolarzem wyrabiającym na zamówienie meble dębowe, z których solidności słynął na okolicę. Matka / z domu Stypka / prowadziła dom i zajmowała się małym gospodarstwem rolnym. Ksiądz kanonik był najstarszym z pięciorga rodzeństwa. Dobrze postępować, uczyć się pilnie, być uczciwym – to zasady wyniesione z domu rodzinnego, które były drogowskazem przez całe życie.

W szkole powszechnej w wieku 9 lat wstępuje do drużyny harcerskiej założonej przez druha Józefa Brzezińskiego; składa przyrzeczenie i otrzymuje krzyż harcerski. Prawo harcerskie, które poznawał na zbiórkach harcerskich nauczyło Go życia bez papierosów i bez alkoholu.

Po ukończeniu szóstej klasy szkoły powszechnej zdaje egzaminy i rozpoczyna naukę w Gimnazjum Koedukacyjnym w Szczekocinach, a po jego zamknięciu kontynuuje naukę w Gimnazjum Biskupim w Wieluniu, gdzie stryj Roman był proboszczem.

W maju 1934r. po zdaniu matury wstępuje do Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Podczas studiów, jak wspomina, nigdy nie miał kłopotów z nauką i nie doświadczył co to znaczy nie zdać egzaminu. Wszystkie egzaminy zdawał z oceną co najmniej dobrą i z wizą dziekańską.