Witamy na stronie Parafii pw. św. Walentego w Konopiskach

"Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.."

Jan Paweł II

Ks.Stanisław PytlawskiKsiądz kanonik Stanisław Pytlawski urodził się 26 listopada 1915 roku w Szczekocinach. Rodzina Pytlawskich była powszechnie znana w mieście i okolicy. Dwóch braci ojca Roman i Piotr byli księżmi. Ojciec Jan był cenionym stolarzem wyrabiającym na zamówienie meble dębowe, z których solidności słynął na okolicę. Matka / z domu Stypka / prowadziła dom i zajmowała się małym gospodarstwem rolnym. Ksiądz kanonik był najstarszym z pięciorga rodzeństwa. Dobrze postępować, uczyć się pilnie, być uczciwym – to zasady wyniesione z domu rodzinnego, które były drogowskazem przez całe życie.

W szkole powszechnej w wieku 9 lat wstępuje do drużyny harcerskiej założonej przez druha Józefa Brzezińskiego; składa przyrzeczenie i otrzymuje krzyż harcerski. Prawo harcerskie, które poznawał na zbiórkach harcerskich nauczyło Go życia bez papierosów i bez alkoholu.

Po ukończeniu szóstej klasy szkoły powszechnej zdaje egzaminy i rozpoczyna naukę w Gimnazjum Koedukacyjnym w Szczekocinach, a po jego zamknięciu kontynuuje naukę w Gimnazjum Biskupim w Wieluniu, gdzie stryj Roman był proboszczem.

W maju 1934r. po zdaniu matury wstępuje do Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Podczas studiów, jak wspomina, nigdy nie miał kłopotów z nauką i nie doświadczył co to znaczy nie zdać egzaminu. Wszystkie egzaminy zdawał z oceną co najmniej dobrą i z wizą dziekańską.

12 maja 1940r. otrzymuje święcenia prezbiteriatu i nominację na wikariusza parafii Czajków k/Wielunia, gdzie proboszczem był stryj i ojciec chrzestny ks. Roman Pytlawski /zamordowany 20.V.1942r. w Dachau/. Bogdanów, Łysiny k/Koniecpola, Czeladź, to kolejne wikariaty wypełnione pracą duszpasterską, katechezą i posługą chorym.

W październiku 1945r. otrzymuje nominację na pierwsze probostwo do parafii Kamień–Wyczerpy w Częstochowie. Borzykowa k/Koniecpola, Konopiska, to kolejne probostwa w których praca duszpasterska księdza Stanisława Pytlawskiego znalazła uznanie i wdzięczność parafian czemu dawali wyraz w spotkaniach i odwiedzinach.

Od 16 listopada 1967 roku do 28 listopada 1993 pełnił posługę kapłańską w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Walentego w Konopiskach. W 1990 roku obchodził swój złoty jubileusz kapłaństwa. Uchwałą Nr 264/XXXIX/94 Rady Gminy Konopiska Ks. Stanisław Pytlawski został uhonorowany poprzez wpisanie do „Księgi Zasłużonych dla Gminy Konopiska”.

15 stycznia 2010 r. Śp. Ks. Kanonik STANISŁAW PIOTR PYTLAWSKI odszedł do Pana...

 

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa,
prezbiter Stanisław Piotr,
którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem,
radował się wiecznie w niebieskiej chwale.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć przypominających nam sylwetkę śp. ks. Stanisława Pytlawskiego.

zdjęcie 1/6 - Grupa ministrantów z Konopisk, rok 1984 siedzą ksieża: proboszcz ks. Stanisław Pytlawski, wikariusz ks. Jerzy Mielczarek.

zdjęcie 2/6 do 5/6 - Uroczysta msza święta na 65-lecie kapłaństwa i 90 rocznicę urodzin ks. Stanisława Pytlawskiego- 20.11.2005r

zdjęcie 6/6 - Uroczystość nadania honorowego obywatelstwa Szczekocin dla ks. S.Pytlawskiego- 2008r.

 

 

Zdjęcia z uroczystości pogrzebowych śp.ks.Stanisława Pytlawskiego umieszczone są w odpowiedniej galerii.