Witamy na stronie Parafii pw. św. Walentego w Konopiskach

BÓG nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych wszyscy bowiem dla Niego żyją

(Łk 20,38)

baner koci

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez poprawę stanu technicznego oraz wzrost bezpieczeństwa użytkowników Kościoła Parafialnego p.w. Św. Walentego w Konopiskach współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Operacja pn. Wymiana pokrycia dachowego nad nawami bocznymi wraz z uszkodzonymi elementami więźby dachowej budynku Kościoła Parafialnego p.w. Św. Walentego w Konopiskach.
Przewidywane wyniki operacji: Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim – 1 szt.