"Nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd wyczekujemy jako Zbawcy naszego Pana, Jezusa Chrystusa"

(Flp 3,20)

Search

Wystrój ciemnicy oraz grobu Jezusa w naszym Kościele.


Pan Jezus w ciemnicy

Pan Jezus w ciemnicy

Pan Jezus w ciemnicy

Pan Jezus złożony do grobu

Pan Jezus złożony do grobu

Pan Jezus złożony do grobu

Pan Jezus złożony do grobu

Pan Jezus złożony do grobu