BÓG nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych wszyscy bowiem dla Niego żyją

(Łk 20,38)

Search

19.04.2014 Ciemnica

19.04.2014 Ciemnica

19.04.2014 grób Pański w naszym Kościele

19.04.2014 grób Pański w naszym Kościele

19.04.2014 grób Pański w naszym Kościele

19.04.2014 grób Pański w naszym Kościele

19.04.2014 grób Pański w naszym Kościele

19.04.2014 grób Pański w naszym Kościele