Witamy na stronie Parafii pw. św. Walentego w Konopiskach

"Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.."

Jan Paweł II

Spis proboszczów parafii Konopiska od 1765r. do teraz. Spis zaczerpnęliśmy z książki Pani Barbary Herba pt."Dzieje Konopisk"

Proboszczowie parafii Konopiska od 1765r.
L.p. Imię i nazwisko Lata pracy
w parafii
Zdjęcie/portret (jeśli istnieje)
1. Ks. Michał Paruszewski 1765r.-1783r.  
2. Ks. Franciszek Rycerzewski 1808r.-1815r.  
3. Ks. Kalasanty Miętuszewski 1815r.-1817r.  
4. Ks. Marcin Dźwigalski 1817r.-1819r.  
5. Ks. Cyryl Gerczyński 1819r.-1820r.  
6. Ks. Norbert Czałczyński 1820r.-1825r.  
7. Ks. Ambroży Gruszczyński 1825r.-1830r.  
8. Ks. Melchior Markiewicz 1830r.-1830r.  
9. Ks. Franciszek Parczałowski 1830r.-1831r.  
10. Ks. Mikołaj Zaufalski 1831r.-1835r.  
11. Ks. Eugeniusz Nowacki 1835r.-1837r.  
12. Ks. Pius Chałkowski 1837r.-1844r.  
13. Ks. Edward Janowski 1844r.-1845r.  
14. Ks. Firmian Rybicki 1845r.-1847r.  
15. Ks. Justyn Prawdowski 1847r.-1848r.  
16. Ks. Witalis Mokosz 1848r.-1848r.  
17. Ks. Gabriel Łabowski 1848r.-1850r.  
18. Ks. Bruno Dusiński 1850r.-1856r.  
19. Ks. Jan Bielan 1856r.-1860r.  
20. Ks. Franciszek Pluciński 1860r.-1862r.  
21. Ks. Adryan Nycz 1862r.-1868r.  
22. Ks. Rajmund Hołwiński 1868r.-1869r.  
23. Ks. Jan Gierczycki 1869r.-1876r.  
24. Ks. Jakub Konderski 1876r.-1893r.  
25. Ks. Franciszek Kubacki 1893r.-1894r.  
26. Ks. Ludwik Wiśniewski 1894r.-1900r.  
27. Ks. Antoni Bludziński 1900r.-1908r.
28. Ks. Leonard Stawicki 1908r.-1910r.  
29. Ks. Henryk Koławski 1910r.-1917r.  
30. Ks. Stefan Wróblewski 1917r.-1922r.
31. Ks. Władystaw Kiełbasiński 1922r.-1955r.
32. Ks. Stanisław Milewski 1955r.-1959r.
33. Ks. Józef Zawadzki 1959r.-1967r.  
34. Ks. Stanisław Pytlawski 1967r.-1993r.
35. Ks. Roman Szecówka 1993r.-1999r.
36. Ks. Sławomir Kaczmarek 1999r.-2020r.
37. Ks. Eugeniusz Krzyśko 2020r.-