Witamy na stronie Parafii pw. św. Walentego w Konopiskach

"Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.."

Jan Paweł II

Ogłoszenia duszpasterskie

32 Niedziela zwykła

08 listopada 2020

 

1. Dzisiejsza niedziela jest dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Okoliczności związane z pandemią, ani nawet akty agresji wobec Kościoła w naszej ojczyźnie, nie mogą przysłonić sytuacji Kościoła w krajach, w których codziennie prześladowani są wierzący w Chrystusa. Organizacja Open Doors podaje, że dziś około 260 milionów chrześcijan jest prześladowanych z powodu wiary.

 

2. Dziś modlitwa wypominek oktawalnych o godz. 15.30. Jutro ostatni dzień różańca i oktawy Wszystkich Świętych.

 

3. W środę przypada rocznica odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Święto odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę. Msza św. o godz. 10.00 w intencji Ojczyzny. W tym roku ze względu na obecną sytuację nie będzie spektaklu przygotowanego przez dzieci i młodzież naszych szkół, nie będzie również przemarszu na Golgotę.

 

4. Dzieci, które uczestniczyły w różańcu zapraszamy po odbiór upominków.

 

5. W sobotę bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy przez wstawiennictwo św. Walentego naszego patrona. Msza Świętą o świętym Walentym a po Mszy Świętej litania do naszego patrona.

 

6. Przez ostatni tydzień próbuję rozeznać wyzwania, które stoją przed parafią i proboszczem. Wiem, że musimy w stosunkowo krótkim czasie dokończyć termomodernizację kościoła i kompleksowy remont plebanii. Zarówno jedno, jak i drugie zadanie nie jest łatwe, gdyż należy z jednej strony sprostać oczekiwaniom i wymaganiom Funduszu Ochrony Środowiska, a z drugiej wymogom Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i te przeciwstawne wymagania jakoś pogodzić. Ponadto na obecnym etapie niewiele można zmienić w całym zatwierdzonym i przyjętym już projekcie, ani też z niego zrezygnować – trzeba by wówczas zwracać całą dotację wraz z odsetkami. Nie pozostaje nic innego, jak kontynuować rozpoczęte przez ks. Sławka dzieło. W tym tygodniu udało się wreszcie uzyskać pozwolenie konserwatora na wykonanie okien do plebanii. Będzie można także robić tynki wewnątrz budynku. Cieszę się, że wysiłkom proboszcza towarzyszy życzliwe zainteresowanie i pomoc wielu parafian. Dziękuję panom i paniom, którzy w tym tygodniu sprzątali otoczenie plebanii. Dziękuję za wszelką dobrą radę i pomoc. Jak już w ubiegłą niedzielę mówiłem, ufam, że nie zostanę sam z tym całym ogromnym przedsięwzięciem. Informuję, że wszystkie dotychczas wykonane prace są zapłacone, parafia nie ma długów. Jednocześnie odwołuję się do wyobraźni i wielkoduszności was, którzy w większości macie własne domy i wiecie co ile kosztuje. Cały projekt jest realizowany wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, przy czym dotacja pokrywa mniej więcej 70% wydatków związanych tylko z termomodernizacją. Parafia musi oprócz tego zapłacić za dach na plebanii, za wymianę posadzki w kościele i wszystkie prace wykończeniowe. Mówią, że przy budowie surowy stan budynku to dopiero jedna trzecia kosztów. Prawdziwe wydatki rozpoczynają się wtedy, kiedy chce się wykończyć wnętrza. My jesteśmy w takim właśnie momencie remontu. Ponadto okoliczności obecnego czasu są bardzo niesprzyjające. Pandemia sprawiła, że wielu ludzi w niedzielę i święta pozostaje w domach. Tym samym ofiary zbierane na tacę są niewielkie. Mam jednak nadzieję, że pomimo wszystkiego wypełnimy niejako testament ks. Sławka. Jest to wyzwanie i zobowiązanie nas wszystkich - proboszcza i całej parafii.

 

7. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty do wieczności odeszli: śp. Jadwiga Paczkowska, śp. Daniela Michalik, śp. Marian Kromołowski Wieczny odpoczynek...