"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie."

(J 11,25)

Intencje mszalne parafii w Konopiskach

Intencje mszalne 21.12 - 27.12. 2020r.

Intencje Mszalne 21. 12. - 27. 12. 2020r.

Poniedziałek 21.12.2020                           

700 † Grzegorza Kuzior od zakładu pogrzebowego „Cieśla” z Konopisk

 

1700 † Janinę Sobala od rodziny Walentków

 

Wtorek 22.12.2020                   

700 † Zbyszka Dudka od zakładu pogrzebowego „Cieśla” z Konopisk

 

1700 † Janinę Sobala od Władysława Foksa z rodziną

 

Środa 23.12.2020       

700 Tadeusza Kołodziejczyka od zakładu pogrzebowego „Cieśla” z Konopisk

 

1700 † Ks. Sławomira Kaczmarka od Dyrektora, Nauczycieli, Pracowników szkoły, Uczniów i Rodziców Szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu

         † Alfredę Wachelka od wszystkich KŻR w parafii Konopiska

         † Kazimierza Minkine, Tadeusza Kołodziejczyka

         † Janinę Sobala od Jadzi Kijas z rodziną

         † Dorotę Ślusarczyk od rodziny Krala

         † Grażynę Sitek od koleżanek z pracy córki Izabeli

         † Tomasza Machała od kolegów z pracy „Hudziak”

         † Danielę Michalik od szwagierki Janiny z rodziną

         † Stanisława Nowaka od Krystyny i Adama Kołtun z dziećmi i ich rodzinami oraz Zofii Kotowicz

         † Teresę Cierpiał od Olgi i Sławka Długosz z dziećmi

         †

         †

 

Czwartek 24.12.2020                             Wigilia Bożego Narodzenia          

700 † Aleksandra Urbańskiego od zakładu pogrzebowego „Cieśla” z Konopisk

 

2200 * Pasterka – Konopiska

 

2315 Wspólne kolędowanie

 

2400 * Pasterka - Konopiska

 

Piątek 25.12.2020                 Uroczystość Narodzenia Pańskiego                

800 † Antoniego Szadkowskiego, Franciszka, Domicelę, Stefana Góralów, Kazimierę, Jana Wójtowiczów, Łukasza Kościelniaka, Mariannę, Wiesława Szadkowskich

 

1000 † Ks. Sławomira Kaczmarka od Radnych Gminy Konopiska

       † Przemysława Chaładaj, Zdzisławę, Jana Celebiarz, Janinę, Adama Chaładaj

         † Zdzisława Kościelniaka, Urszulę, Anielę, Józefa Jędryka

         † Adama Baora od Władysławy i Stefana Loch

         † Janinę Sobala od Ali Gala z rodziną

         † Janinę, Mieczysława Pyrkoszów od syna Jacka z żoną i dziećmi

         † Urszulę Chaładaj od męża z dziećmi i rodziną

         † Danielę Michalik od sąsiadów Kaczorowskich

         † Stanisława Nowaka od Albiny i Bogusława Kotowicz z dziećmi

         † Jana, Edwina, Jerzego i zmarłych z rodziny Pyrkoszów, Osadników, Kowalików

         † Helenę Jeziorską 23 r. śm. od córki Marii z mężem

         † Ludwikę Kuśmierską, Władysława, Andrzeja, Marię Janiszewskich, Józefa, Annę Kuśmierskich

         † Teresę Cierpiał od rodziny Górniak i cioci Wiesi

         † Marka Lecińskiego od rodziny Wojtaluk i Kromołowskich

         †

         †

 

 

1130 * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Adama Kot z racji 65tych urodzin

 

 

1600 Za parafian

 

Sobota 26.12.2020                 Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika                                                 

800 † Edwarda Cierpiał

 

 

1000 † Ks. Sławomira Kaczmarka od rodziny Kurdyk, Latoszek, Fliszta i Janik

       † Mirosława Kotowicza, Augustyna Kołtun

         † Kazimierza Minkine od Bożeny i Danuty z rodzinami

         † Janinę Sobala od Jolanty Kowalik

         † Przemysława 20 r. śm., Antoniego, Bożenę Sobczyków, Ryszarda Gorzelaka

         † Wiesławę Lara od swatów Klima, rodziny Wachowicz i Klima

         † Jarosława Błaszczyka od rodziny Kasztelanów i Janików

         † Zbyszka Dudka od córki Magdy z rodziną

         † Szczepana, Kazimierę Kruk

         † Danutę 6 r. śm., Adolfa 12 r. śm. Jamrozińskich

         † Teresę Ciarpiał od rodziny Stachurów

         †

 

1130 * Za parafian

 

1600 † Antoninę 6 r. śm., Franciszka, Mariannę, Kazimierza Morzyków, Jana, Annę Badora, Emila 7 r. śm., Piotra, Helenę Benduch, Stanisławę, Walentego Widła

 

900 † Mariana Kromołowskiego od brata i szwagierki

 

Niedziela 27.12.2020r.

Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

800 † Janinę, Edwarda, Wincentego, Walerię, Stefana Pytel, Włodzimierza Klechę

 

1000   † Ks. Sławomira Kaczmarka od Pracowników Publicznego Przedszkola w Konopiskach

               † Kazimierza Minkine od Sołtysa, Radnej, Rady Sołeckiej w Korzonku

               † Dorotę Ślusarczyk od Stefanii Michalczyk

               † Jadwigę Paczkowską od mamy Bronisławy

               † Jadwigę Turek od syna Andrzeja, siostry Basi z mężem i siostrzenicy z rodziną

               † Danielę Michalik od koleżanek córki Małgorzaty z pracy

               † Stanisława Nowaka od Bogumiły i Adama Kotowicz z dziećmi i ich rodzinami

               † Zbyszka Dudka od córki Eweliny z rodziną

               † Teresę Cierpiał od rodziny Minkinów i Gruszczyńskich

               † Marka Lecińskiego od rodziny Błaszczyków i Foksów

               † Włodzimierza Idziak 24 r. śm., Krzysztofa Pyrkosza 30 r. śm., Zofię Rohde 2 r. śm. i za zmarłych z rodzin Idziaków i Pyrkoszów

              

              

              

              

    

1130*O sakrament małżeństwa dla Łukasza i Emilii

       * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Henryka Pociechy z racji sakramentu Chrztu Świętego

 

 

1600 † Iwonę Kromołowską od pracowników „Euromody”

  

900 † Edwarda Czaję od Grażyny Cichoń z rodziną