Witamy na stronie Parafii pw. św. Walentego w Konopiskach

"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie."

(J 11,25)

Intencje Mszalne 16. 11. - 22. 11. 2020r.

Poniedziałek 16.11.2020          

700 † Ks. Sławomira Kaczmarka XXII Msza Święta gregoriańska

 

1700 † Halinę Lewicką od rodziny Kostrzewskich

       † Za dusze w czyśćcu cierpiące

 

Wtorek 17.11.2020                   wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

700 † Ks. Sławomira Kaczmarka XXIII Msza Święta gregoriańska

 

1700 † Kazimierza Minkine od chrzestnej Henryki Kott i rodziny Łopatków

 

Środa 18.11.2020       wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

700 Ks. Sławomira Kaczmarka XXIV Msza Święta gregoriańska

 

1700 † Wiesława Fraszczyk od sąsiadów Chaładajów, Słodków i Kisieli

         † Jana Kołaczyka od Renaty i Marka Gęsiarzów z rodziną

         † Janinę Sobala od rodziny Kucharskich

         † Dorotę Ślusarczyk od Małgosi Pyrkosz z dziećmi

         † Bronisławę Badora od rodziny Jagusiak

         † Grażynę Sitek od córki Izabeli z rodziną

         † Tomasza Machała od siostry Katarzyny z rodziną

         †

         †

 

Czwartek 19.11.2020            

700 † Ks. Sławomira Kaczmarka XXV Msza Święta gregoriańska

 

1700 † Halinę Lewicką od Adama Pociechy z rodziną

 

Piątek 20.11.2020          wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego /Boże Miłosierdzie      

700 † Ks. Sławomira Kaczmarka XXVI Msza Święta gregoriańska

 

1700 † Ks. Sławomira Kaczmarka od Stanisława Nowaka

         † Jana Kołaczyka od Krzysztofa i Teresy Kołaczyków z rodziną

         † Janinę Sobala od Andrzeja Sobala z rodziną

         † Elę, Tomasza Nowaków i zmarłych z rodziny Nowaków

         † Henryka Gorzelaka i zmarłych z rodziną Gorzelaków

         † Dorotę Ślusarczyk od Eli i Andrzeja Musiał

         † Stefana Kromołowskiego od kuzynki Ewy z Blachowni

         †

         †

 

Sobota 21.10.2020          wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny                        

700 † Ks. Sławomira Kaczmarka XXVII Msza Święta gregoriańska

 

1700 † Kazimierza Minkine od Małgorzaty i Piotra Zachariaszów

 

Niedziela 22.11.2020r.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

800 † Ks. Sławomira Kaczmarka XXVIII Msza Święta gregoriańska

 

1000        † Kazimierza Łobacza 22 r. śm.

              † Adama Baora od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników SP im. Jana Pawła II w Łaźcu

               † Alfredę Wachelka od rodziny Radeckich

               † Jana Kołaczyka od Marka i Małgorzaty Kołaczyków z rodziną

               † Janinę Sobala od Heni z rodziną

               † Halinę 10 r. śm., Lecha Żurek, Jana, Mariannę Pawlik

            † Kazimierza Wąsowicza od Sędziów i Pracowników I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Częstochowie

               † Piotra Hurasa 16 r. śm., Danutę Kus

               † Mirosławę Skalik od Adama Skalika z rodziną i Lidii Ujmy z rodziną

              

              

            

 

1130 * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Świętego dla p. Organisty i Chóru Parafialnego z racji wspomnienia św. Cecylii

       * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Świętego dla Mikołaja Hak z racji 1 rocznicy urodzin i dla Szymona Hak z racji 4 rocznicy urodzin od rodziców

 

 

1600 † Władysława, Teresę i zmarłych z całej rodziny Sosnowskich

 

 

900 † Edwarda, Stanisławę Badora od Przemka i Dominika Błaszczyków z rodziną i ich babci Bronisławy Gzik