"Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.."

Jan Paweł II

Search

4 listopada 2013 o godz. 18.00 ks. Bp. Antoni Długosz udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z klas II szkół średnich. Życzymy naszej młodzieży, aby odważnie świadczyła o Chrystusie. Dziękujemy im za piękną postawę podczas bierzmowania.

Autorstwo zdjęć - pan Grzegorz Nalewajka - dziękujemy.


04.11.2013 Bierzmowanie

04.11.2013 Bierzmowanie

04.11.2013 Bierzmowanie

04.11.2013 Bierzmowanie

04.11.2013 Bierzmowanie

04.11.2013 Bierzmowanie

04.11.2013 Bierzmowanie

04.11.2013 Bierzmowanie

04.11.2013 Bierzmowanie