"Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.."

Jan Paweł II

Search

Wystawa konkursowa ozdób stołu wielkanocnego w naszym Kościele.


03.2013 Ozdoby stołu wielkanocnego

03.2013 Ozdoby stołu wielkanocnego

03.2013 Ozdoby stołu wielkanocnego

03.2013 Ozdoby stołu wielkanocnego

03.2013 Ozdoby stołu wielkanocnego

03.2013 Ozdoby stołu wielkanocnego

03.2013 Ozdoby stołu wielkanocnego

03.2013 Ozdoby stołu wielkanocnego

03.2013 Ozdoby stołu wielkanocnego