"Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.."

Jan Paweł II

Search

Misterium Drogi Krzyżowej w wykonaniu młodzieży z naszej parafii.


13.03.2016 Droga Krzyżowa

13.03.2016 Droga Krzyżowa

13.03.2016 Droga Krzyżowa

13.03.2016 Droga Krzyżowa

13.03.2016 Droga Krzyżowa

13.03.2016 Droga Krzyżowa

13.03.2016 Droga Krzyżowa

13.03.2016 Droga Krzyżowa

13.03.2016 Droga Krzyżowa