Witamy na stronie Parafii pw. św. Walentego w Konopiskach

"Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.."

Jan Paweł II

Obrazy

Matka Boża Bolesna

Matka Boża Bolesna obraz autorstwa malarza włoskiego z przełomu XVIII i XIXw.

Chrystus i jawnogrzesznica

Chrystus i jawnogrzesznica - obraz z połowy XVIIIw.

Święta Anna

Święta Anna. Brak danych o autorze i dacie powstania.

Wizja św.Antoniego z Padwy

Wizja św.Antoniego z Padwy. Obraz z I poł. XIXw. Autor nieznany.

Św.Bonawentura z przedstawieniem św.Tomasza z Akwi

Św.Bonawentura z przedstawieniem św.Tomasza z Akwinu. Obraz z II poł. XVIIIw.

Święci Walenty i Wawrzyniec

Święci Walenty i Wawrzyniec. Obraz z II poł. XVIIw. z dawnego ołtarza głównego.

Św.Paweł Pustelnik

Św.Paweł Pustelnik. Obraz z II poł. XVIIw. malowany na desce, pierwotnie używany jako zasuwa ołtarza głównego.

Trójca Święta

Trójca Święta. Obraz w stylu barokowym nieznanego autora.

Św.Maria Magdalena

Św.Maria Magdalena. Obraz z XVIIIw. nieznanego autora.