Witamy na stronie Parafii pw. św. Walentego w Konopiskach

BÓG nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych wszyscy bowiem dla Niego żyją

(Łk 20,38)

20.11.2005

20.11.2005

20.11.2005

20.11.2005

20.11.2005

20.11.2005

20.11.2005