Witamy na stronie Parafii pw. św. Walentego w Konopiskach

"Nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd wyczekujemy jako Zbawcy naszego Pana, Jezusa Chrystusa"

(Flp 3,20)

W celu pogłębienia wiary w cudowną obecność Chrystusa w Najświętszej Eucharystii i dla upamiętnienia II Krajowego Kongresu Eucharystycznego ( 8 – 14 czerwca 1987) Ks. Biskup Częstochowski Stanisław Nowak dekretem z dn. 8 grudnia 1987 wprowadził Nieustanną Adorację Najświętszego Sakramentu. Każdego dnia od 1 I do 31 XII w którejś parafii lub zgromadzeniu zakonnym jest wystawiony do adoracji Najświętszy Sakrament. W ten sposób Jezus obecny pod postacią chleba „zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi” (pieśń eucharystyczna). W naszej parafii doba eucharystyczna przypada 4 czerwca. Informacje dodatkowe na stronie archidiecezji.

Szczęść Boże
Ks Marek Latos