Witamy na stronie Parafii pw. św. Walentego w Konopiskach

"Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.."

Jan Paweł II

Powoli widać że remont się kończy. Przed parafianami pierwsza odsłona - NOWY OŁTARZ.

 

 

Zauważyliśmy, że prezbiterium kościoła zostało zmienione. Zanim podjąłem decyzję dotyczącą obecnego wystroju, zaciągnąłem rady w Referacie Budownictwa i Ochrony Zabytków Archidiecezji Częstochowskiej. Ponadto musiałem uzyskać pozwolenie państwowego Nadzoru Konserwatorskiego, który domaga się przywracania i zachowania historycznego wystroju wnętrza kościoła. Oto opinia przewodniczącego Komisji do spraw sztuki sakralnej Archidiecezji Częstochowskiej z 21.01.2021 r.:

„Po zapoznaniu się z wystrojem wnętrza prezbiterium kościoła św. Walentego w Konopiskach, stwierdzamy następujące uwagi: Posadzka w prezbiterium posiada półstopnie i brakuje ciągłości stopni ołtarzowych, co wprowadza dysharmonię całości i utrudnia poruszanie się w obrębie ołtarza dla celebransa i asysty. Ołtarz posiada niewłaściwy cokół pod mensą ołtarzową, w postaci przypadkowych elementów dekoracyjnych, nie nawiązujących do stylu kościoła i wystroju neogotyckiego wnętrza. Wprowadza elementy obce i nie pasujące do całości. Proponujemy przy porządkowaniu posadzki w prezbiterium zrezygnować z półstopni, by wprowadzić jedną płaszczyznę posadzki, o jednej wysokości, poprowadzić stopnie ołtarzowe przez całą szerokość prezbiterium. Przebudować ołtarz i ambonę, by nadać im jednolity styl pasujący do elementów architektonicznych neogotyckiego kościoła. Kolorystyka kamieni posadzki, ołtarza i ambony może być zachowana. Wszystkie elementy wystroju kościoła powinny stanowić jedną całość, by pomagać i umożliwić odpowiednie skupienie i powagę przeżywanej przez wiernych liturgii nabożeństw.”

Starałem się postępować zgodnie z zaleceniami, ale także spełnić wolę mojego poprzednika, który wiedział, że jego następca będzie musiał zmienić ołtarz soborowy i układ prezbiterium. Dziś możemy oglądać efekt tych działań. Oprócz prezbiterium została uporządkowana i przywrócona historyczna posadzka w dolnej części prezbiterium, w zakrystii i w korytarzu po lewej stronie. Są to pierwsze „na gotowo” wykonane prace. Ponadto czujemy, że w kościele jest ciepło. Na przełomie kwietnia i maja przychodzą płytkarze do kładzenia płytek w nawach kościoła. Trwają także prace na plebanii. Tam również trzeba spełnić wiele zaleceń nadzoru konserwatorskiego. Między innymi są postawione rusztowania na elewacji od strony drogi. Będzie prowadzona renowacja cegły zgodnie z zasadami i sztuką konserwatorską.

Ksiądz Proboszcz