Witamy na stronie Parafii pw. św. Walentego w Konopiskach

BÓG nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych wszyscy bowiem dla Niego żyją

(Łk 20,38)

 29 października 2016r. w Hali Sportowej w Konopiskach odbył się zorganizowany po raz drugi „Bal Wszystkich Świętych".

 

Pomysłodawcami tego wspaniałego wydarzenia byli księża: proboszcz Sławomir Kaczmarek oraz wikary Łukasz Sakowski. Całość tego przedsięwzięcia odbyła się przy współudziale prężnie działającej oazy „Ruch Światło Życie”, młodzieży z KSM-u oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu. Honorowymi Bal Wszystkich Świętych 2016gośćmi balu byli: Zastępca Wójta pani Zofia Kuśmierska, Dyrektor ZS w Konopiskach pani Ilona Ujma wraz z z-cą panią Beatą Kaletą, Dyrektor Przedszkola w Konopiskach pani Anna Sporek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamkach-Korzonku pani Elżbieta Wrońska, Dyrektor SP w Łaźcu pani Barbara Kromołowska oraz radna z Łaźca pani Agnieszka Chmielewska i sołtys z Wąsosza pan Michał Błaszczyk. Uroczystość Wszystkich Świętych, którą obchodzimy co roku 1 listopada, kieruje nasze myśli w stronę poprzednich pokoleń ludzi, którzy poprzez swoje życie zasłużyli na niebo. Niektórych spośród nich kościół katolicki ogłosił świętymi, aby byli dla innych przykładem dobrego postępowania. W ciągu minionych wieków takich postaw było wiele. Reprezentują oni różne zawody i grupy wiekowe. Ich życie pokazuje, że świętość jest możliwa dla każdego człowieka i święci są dla nas i my dla nich jak w piosence „To dla mnie i dla ciebie święci orędują w niebie”. Warto więc poznawać i przypominać postawy świętych, aby byli dla nas wzorem do naśladowania i stawania się coraz lepszymi ludźmi w naszym codziennym życiu. Taki był cel organizatorów balu, którzy poprzez przekazywania wspaniałych wartości, połączyli przyjemne z pożytecznym. Idziemy z duchem czasu i wychodzimy naprzeciw tradycjom zaczerpniętym z innych krajów. Bo przecież Polacy nie małpy i też swoje tradycje mają, które trzeba kultywować i pielęgnować, aby przekazać to co wartościowe, następnym pokoleniom bo to nasz obowiązek, który obecnie spoczywa na kościele, rodzicach, szkole i jeżeli wszyscy będą sie wspierać i pomagać w wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu chrześcijańskich symboli to wyrośniemy na mądrych i dobrych ludzi. Zamiast duchów, czarownic, zaklęć i magicznych dyń, na „Balu Wszystkich Świętych”' pojawiło się około 100 osób przebranych za postacie świętych i błogosławionych. Spośród tak dostojnych person wybrano świętych, którzy swoim strojem najbardziej przypominali prezentowaną postać. Wszyscy uczestnicy balu bawili się wspaniale przy dźwiękach pięknych piosenek i częstowali pysznym ciastem upieczonym przez panie z KGW w Łaźcu oraz innymi łakociami przygotowanymi przez organizatorów. Wszystko co dobre szybko sie kończy i tak w miłej i serdecznej atmosferze dobiegł końca „Bal Wszystkich Świętych”. Pozostały zdjęcia, wspomnienia uczestników oraz nadzieja, że w następnych latach to niezwykłe wydarzenie będzie kontynuowane w coraz liczniejszym gronie błogosławionych i świętych.

Emilian Baor

 

Dzisiaj Słowo Boże głosił nam ojciec Tomasz Pawlik, misjonarz pracujący w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Spotkanie z Nim pozwoliło nam poznać jak wygląda praca misyjna w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Zapraszamy do galerii.

2016_10_02_02.jpg.jpg

„Prawdziwe bowiem świadectwo o życiodajnej mocy krzyża daje ten, kto w jego imię pokonuje w sobie grzech, egoizm i wszelkie zło, i pragnie naśladować miłość Chrystusa do końca."


Jan Paweł II ( Siedlce 10 VI 1999r)

2016 03 13 19

Dla naszej parafii był to szczególnie ważny dzień.
W niedzielę 13 marca 2016 roku, po Mszy św. ulice Konopisk zamieniły się w plenarną Drogę Krzyżową, a mieszkańcy mogli wziąć udział w Misterium Męki Pańskiej, które zapoczątkowało tegoroczne przygotowania do Świąt Wielkanocnych.

Misterium Męki Pańskiej to doświadczenie wiary, osobistego zbliżenia się do Chrystusa, tworzenie wspólnoty modlitwy i serc.
Młodzież Grupy Oazowej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wcieliła się w rolę rzymskich legionistów, żydowskich arcykapłanów, mieszkańców Jerozolimy, a więc Jezusa, Maryję, Szymona z Cyreny, Weronikę, Płaczące Niewiasty.

Na ulicach Konopisk zostały odegrane sceny związane z Drogą Krzyżowa Jezusa i jego męczeńską śmiercią. Wśród uczestniczących rozwijała się duchowość pasyjna, której emocji dostarczały także pieśni pasyjne. Wierni w skupieniu i modlitwie przeżywali poszczególne stacje.
Uwieńczenie uroczystości miało miejsce na Placu przy Pomniku Poświęconym Poległym za Ojczyznę, który zamienił się w Golgotę.

Przeżycie Misterium było pięknym doświadczeniem wielkopostnej modlitwy i refleksji, poprzez którą wierni mieli możliwość uczestniczenia w ostatnich godzinach życia Jezusa Chrystusa, mieli możliwość rozwijania duchowości pasyjnej, pieśni pasyjnej, tradycji Męki Pańskiej. Duchowość pasyjna to oddawanie czci Panu Jezusowi, to droga serca i woli związana z przeżywaniem swego życia.

Serdecznie dziękujemy ks. proboszczowi Sławomirowi Kaczmarkowi, ks. Łukaszowi Sakowskiemu, młodzieży, Grupie Oazowej, Panu Organiście, grupie muzycznej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, bardzo licznie zgromadzonym parafianom, za wielkie duchowe i artystyczne przygotowanie do Świąt Wielkiej Nocy.

Było to wydarzenie, które pomaga nam parafianom w przygotowaniu nas na przyjęcie prawdy o Zmartwychwstaniu Chrystusa i przygotowaniu do Triduum Paschalnego.
W naszej Parafii św. Walentego w Konopiskach jest już tradycją, że coroczne przeżycia Misterium są doświadczeniem wielkopostnej modlitwy i refleksji.

Teresa Walentek

Dnia 24 października 2015r. w sali OSP w Konopiskach odbył się zorganizowany po raz pierwszy "Bal wszystkich Świętych". Pomysłodawcami tego wspaniałego wydarzenia byli księża: proboszcz Sławomir Kaczmarek oraz wikary Łukasz Sakowski z parafii p.w.św Walentego i Wawrzyńca w Konopiskach. Całość tego przedsięwzięcia odbyła się przy współudziale prężnie działającej oazy "Ruch Światło Życie", młodzieży z KSM–u oraz Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Łaźcu.

Honorowymi gośćmi balu byli: Zastępca Wójta pani Zofia Kuśmierska, Dyrektor ZS w Konopiskach pani Ilona Ujma wraz z z–cą panią Beatą Kaletą, Dyrektor Przedszkola w Konopiskach pani Anna Sporek oraz Dyrektor SP w Łaźcu pani Barbara Kromołowska.

2015 10 24 103

Uroczystość wszystkich Świętych, którą obchodzimy co roku 1 listopada, kieruje nasze myśli w stronę poprzednich pokoleń ludzi, którzy poprzez swoje życie zasłużyli na niebo.

Niektórych spośród nich kościół katolicki ogłosił świętymi, aby dla innych ludzi byli przykładem postępowania. W ciągu minionych wieków takich postaw było wiele. Reprezentują oni różne zawody i grupy wiekowe. Ich życie pokazuje, że świętość jest możliwa dla każdego człowieka, jak w piosence "Taki mały, taki duży może świętym być".

Warto więc poznawać i przypominać postawy świętych, aby byli dla nas wzorem.

Taki cel przyświecał organizatorom balu, którzy poprzez przekazywanie wspaniałych wartości połączyli przyjemne z pożytecznym. Idziemy z duchem czasu i wychodzimy naprzeciw tradycjom zaczerpniętym  z innych krajów. Bo przecież Polacy nie małpy i też swoje tradycje mają, które trzeba kultywować i pielęgnować aby przekazać to co wartościowe następnym pokoleniom. Zamiast duchów, czarownic, zaklęć i magicznych dyń na "Bal wszystkich Świętych" przybyło ok.100 osób przebranych za postacie świętych i błogosławionych.

Spośród tak dostojnych person wybrano, wytypowano świętych, którzy swoim strojem najbardziej przypominali prezentowaną postać. Wszyscy uczestnicy balu przy dźwiękach pięknych piosenek wspaniale się bawili i częstowali pysznym poczęstunkiem przygotowanym przez organizatorów. Wszystko co dobre szybko się kończy i tak w miłej i serdecznej atmosferze dobiegł kresu "Bal wszystkich świętych". Pozostały zdjęcia, wspomnienia uczestników oraz nadzieja, że w następnych latach to niezwykłe wydarzenie kontynuowane będzie w coraz to liczniejszym gronie błogosławionych i świętych.

A.Baor