Witamy na stronie Parafii pw. św. Walentego w Konopiskach

BÓG nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych wszyscy bowiem dla Niego żyją

(Łk 20,38)

Na przełomie września i października dzieci z klas I-III szkół podstawowych z naszej parafii wykonały własnoręcznie różańce. Zgromadzone prace zaprezentowane zostały w przedsionku naszego Kościoła. W dniu dzisiejszym dzieci zostały uroczyście nagrodzone za swoją pracę przez Księdza Proboszcza. Dzieci które wykonały wyróżnione prace zostały nagrodzone dyplomami oraz książką, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali figurki aniołka.

Szczęść Boże
parafianin

11_11W dniu 11 listopada 2009 roku w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Walentego w Konopiskach odbyła się uroczysta Msza święta za Ojczyznę. Nietypowe kazanie w czasie tej mszy wygłosiła młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach. Uczniowie pod kierownictwem pań: mgr Anny Trzepizur, mgr Agnieszki Jakubowskiej i pana mgr Piotra Synkiewicza przedstawili montaż słowno- muzyczny, któremu towarzyszyła prezentacja multimedialna.

Młodzież mottem swojego występu uczyniła słowa Jana Pawła II. Starannie dobranym wierszom, na które złożyły się między innymi fragmenty ,,Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza, ”Hymn Święta miłości kochanej ojczyzny” Ignacego Krasickiego, ”Do mego syna” Edwarda Słońskiego , ”Ojczyzna” Marii Konopnickiej, ”Zmartwychwstanie” Józefa Mączki, towarzyszyły słowa polskich pieśni patriotycznych tj. ”Gaude Mater Polonia” , ”Rota” , ”Marsz pierwszej brygady”, które zaśpiewał chór uczniowski. Na szczególną uwagę zasługuje solowe wykonanie pieśni ”Wojenko, wojenko” przez Agnieszkę Badorę i ”Rozkwitały pąki białych róż” , którą w sposób niezwykle przejmujący zaśpiewała Marta Kamińska. Wszystko to w połączeniu z wykorzystanymi obrazami o tematyce patriotycznej i fragmentami filmu pt. ”Józef Piłsudski” oraz dobrze dobranymi strojami występujących, stworzyło nastrój niebywały. Wszyscy zebrani w tym dniu w kościele z pewnością poczuli ”ducha narodu”. Młodzież, słowami polskich poetów, z wielką godnością i dostojeństwem przemawiała do publiczności, wielkie słowa brzmiące w wielkiej ciszy, zmuszały wszystkich do refleksji i zadumy.

Niewątpliwym atutem przedstawionego programu było dążenie do połączenia tradycji i współczesności, elementów poezji, religii i historii, które miało służyć ukazaniu piękna Ojczyzny i przypomnieniu jej trudnej drogi do odzyskania upragnionej niepodległości. Jednakże podniosły, a jednocześnie czuły nastrój udało się zbudować dzięki ukazaniu losów jednostek, nie tylko tych wybitnych jak Piłsudski, ale także prostych, bezimiennych na tle dziejowej zawieruchy:

"Starych ojców naszych szlakiem
przez krew idziem ku wolności!...
Z dawną pieśnią, dawnym znakiem,
my żołnierze sercem prości”

("Starym szlakiem"-Józef Mączka)

Oklaski na stojąco, jakie otrzymała młodzież od zebranych oraz ciepłe słowa aprobaty po uroczystości, potwierdzają fakt, iż ogrom pracy dzieci i przygotowujących nie poszedł na marne i udało się uzyskać wymarzony cel.

Szczęść Boże
mgr Anna Trzepizur

Wszystkiego najlepszegoDzisiaj z okazji imienin Księdza proboszcza chciałbym dołączyć się do wszystkich parafian z życzeniami:
"Niech Ci Bóg błogosławi i obdarza swymi łaskami,
byś wytrwale podążał obraną przez siebie drogą życiową
pełniąc służbę Bogu i ludziom.
Niech Cię Bóg wspiera swą miłością oraz mocą,
abyś w swej prostocie, pokorze i miłości bliźniego,
mimo ludzkiej niedoskonałości - pozostał niezwykłym kapłanem.
"

Szczęść Boże
parafianin

krzyzmoNasza świątynia stała się Apostolskim Wieczernikiem. 76 kandydatów w otoczeniu ks. biskupa Jana Wątroby, kapłanów i najbliższych przyjęło sakrament dojrzałości chrześcijańskiej - bierzmowanie.

Szczęść Boże
Ks Marek Latos