Witamy na stronie Parafii pw. św. Walentego w Konopiskach

"Jeśli nikt od Was nie wymaga, to Wy sami wymagajcie od siebie.."

Jan Paweł II

CHRYSTUS UMARŁ!

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

CHRYSTUS POWRÓCI!

 

images

W imieniu duszpasterzy

Parafii św. Walentego w Konopiskach

składamy najserdeczniejsze

życzenia wielkanocne.

Niech Pascha Jezusa

stanie się dla nas wszystkich

źródłem radosnego i spełnionego życia,

a wiara w zmartwychwstanie

będzie światłem w drodze ku niebu.

Niech Zmartwychwstały odnowi w nas to co słabe, grzeszne,                    

I napełni nas pełnia paschalnej radości.

 

                                           Wasi Duszpasterze