bn_2011

Losowe zdjęcie z galerii

Intencje mszalne parafii w Konopiskach

Intencje mszalne 14.01 - 20.01. 2019 r.

Intencje Mszalne 14. 01. - 20. 01. 2019r.

Poniedziałek 14.01.2019          

          

700   † Annę Sitek od zakładu pogrzebowego „Cieśla” z Konopisk

Wtorek 15.01.2019                        

                  

700     † Ks. Stanisława Pytlawskiego 9 r. śm.

       † Anielę Kaczmarek w 1 r. śm.

Środa 16.01.2019              

                    

700     † Annę Sitek od syna Krzysztofa

1700 †Michała 34 r. śm., Bronisławę, Danutę Wysockich, Andrzeja Kozik, Antoninę, Alfonsa Perłowskich, Władysławę, Jana Pijet

         † Mirosława Świercz od Wiesławy Kościelniak z rodziną

         † Annę Kosarga od Joli i Wiesława Kowalów z rodziną

         † Dominikę Szymonik od wnuka Kamila

         † Lucynę Krupińską od Jadwigi Klama

         † Tadeusza Jończyka od córki Joanny z mężem

         † Barbarę Tamborek od córki Teresy z mężem

         † Anielę Jędryka od Koła Różańcowego MB Fatimskiej z Wygody

         † Grzegorza Nalewajka od brata Wiesława z rodziną

Czwartek 17.01.2019                 

700  † Grzegorza Nalewajka od zakładu pogrzebowego „Cieśla” z Konopisk

Piątek 18.01.2019            Boże Miłosierdzie              

                                      

700

1700 † Józefa Kromołowskiego

Sobota 19.01.2019                        

                                    

700 † Stefana Eljasińskiego od zakładu pogrzebowego „Oaza”

Niedziela 20.01.20019r.

2 Niedziela Zwykła

800    † Łukasza Kościelniaka w 8 r. śm. od babci

1000 † Mieczysława Pyrkosz 1 r. śm. od żony

         † Annę Kosarga od Andrzeja Dróżdża z rodziną

         † Lucynę Krupińską od rodziny Michalików

         † Kazimierza Szymanek od córki Ireny z mężem

         † Zofię Korzonek od Romana i Andrzeja Ciupek z rodzinami

         † Anielę Cwingiel od członków Kół Różańcowych parafii Konopiska

         † Janinę, Jana Ciura, Helenę, Stanisława Lisowskich

         † Bolesława 19 r. śm., Władysławę Krupińskich

         † Teofilę, Kazimierza Dudek od córek

         † Mieczysława 4 r. śm., Krystynę Wałek od Artura i Beaty z rodzinami

         † Marię i Alfreda Handrich z okazji urodzin i dnia Babci i Dziadka, Mariannę, Leona Kolończyk z okazji dnia Babci i Dziadka

         † Jana Cierpiała 3 r. śm., Marię i Wacława Osadników, Annę, Radosława, Jana Osadników

         † Leona Posmyka 15 r. śm., Anastazji Ciekot 28 r. śm., Władysława Ciekot

         † Jana Jędrykę 3 r. śm. i zm., z rodziny Jędryków

      

* O boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Eugeniusza Krakowian z racji 90tych urodzin

    

1130 * O boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Kacpra Zbrojkiewicz z racji 18tych urodzin

1600 † Cezarego Klabisz 6 r. śm., Irenę Klabisz 12 r. śm., Mariana i Helenę Adamus, Stanisława i Czesława Klecha i c. r. Adamusów, Klabiszów i Klechów

     † Mirosława Świercz od wnuczki Joli z rodziną

     † Zofię Gzik od wnuczki Tatiany z rodziną

       † Dominikę Szymonik od Małgorzaty i Remigiusza Rędziniak

       † Józefa Osadnika 10 r. śm., Władysławę i Władysława Osadników

       † Mariannę Kościelniak 2 r. śm., Hieronima, Zbigniewa Kościelniak

     † Zdzisława Myślina 9 r. śm.

900Stefana, Janinę Polak 1 r. śm., od syna Henryka i córki Wacławy z rodzinami

Intencje mszalne 07.01 - 13.01. 2019 r.

Intencje Mszalne 07. 01. - 13. 01. 2019r.

Poniedziałek 07.01.2019                      

700   †

1700 † Kazimierza Szymanek, Urszulę Chaładaj, Zofię Korzonek, Jerzego Zyska, Tadeusza Jończyk, Barbarę Tamborek, Anielę Jędryka od uczestników pogrzebu

Wtorek 08.01.2019                        

                  

700     † Mirosława Świercz od Jana Ślusarczyka

Środa 09.01.2019              

                    

700     † Anielę Kuśmierską od rodziny Halinki, Ireny, Joli, Ani i Marka z Dzierżoniowa

1700 †Jerzego Jakubowskiego 1 r. śm., od żony i córki z rodziną

         † Pawła Ślusarczyka od koleżanek i kolegów z pracy zmiany „C”

         † Mirosława Świercz od Barbary Kościelniak z rodziną

         † Zofię Gzik od sąsiadki Krystyny Jończyk i rodziny Bukowskich

         † Dominikę Szymonik od wnuczki Sylwii z Adasiem

         † Lucynę Krupińską od Zdzisława i Grażyny Ciurów

         †

         †

Czwartek 10.01.2019                 

700  †

Piątek 11.01.2019                          

                                      

700 † Jerzego Zyska od zakładu pogrzebowego „Oaza”

Sobota 12.01.2019                        

                                    

700 † Barbarę Tamborek od zakładu pogrzebowego „Oaza”

Niedziela 13.01.20019r.

Święto Chrztu Pańskiego

800    † Annę Sławik 8 r. śm., Antoniego Sławik z racji urodzin, Ryszarda Ciuk

1000 † Kazimierę Dróżdż 18 r. śm., Grzegorza 16 r. śm., Henryka Gajdów, Agnieszkę, Jana Kita

         † Jerzego 1 r. śm., Daniela Jakubowskich

         † Mirosława Świercz od Grażyny i Leszka Orlikowskich

         † Annę Kosarga od sąsiadów Cuglowskich

         † Zofię Gzik od Weroniki Mrukowskiej

         † Krystynę Bukowską od szwagierki Krystyny Bukowskiej i Krystyny Paczkowskiej

         † Dominikę Szymonik od syna Adama z żoną Grażyną

         † Józefę Pająk od Koła Różańcowego św. Kazimierza z Konopisk

         † Lucynę Krupińską od Haliny Turos z rodziną

         † Zofię 34 r. śm., Jana, Walerię, Józefa Krakowian

         † Weronikę z racji imienin, Jana Godelów od syna

        † Zdzisława Kite od rodz. Badora i Borowieckich

         † Antoniego, Szczepana, Antoniego Nowaków

         † Leszka Kościelniaka 1 r. śm., od żony Krystyny

         † Henryka Bula 15 r. śm.

    

1130 * Za parafian

1600 † Ireneusza w 29 r. śm., Stanisławę Wachelków, Jerzego Kowalika

      

900

Intencje mszalne 30.12. 2018 r. - 06.01. 2019 r.

Intencje Mszalne 31. 12. 2018r. - 06. 01. 2019r.

Poniedziałek 31.12.2018                      św. Sylwestra I, papieża        

700   †

1600 * Msza Święta dziękczynno-błagalna na zakończenie roku.

Wtorek 01.01.2019                         Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, uroczystość

                  

800     † Mariana Skrzypek 3 r. śm., Stefanię 14 r. śm., Zygfryda 21 r. śm., Zarembów

       † Danutę 30 r. śm., Jana Klama

1000 † Wiesławę Zych od kuzynki Henryki, Walentego Ślusarczyków z rodziną

       † Mariannę 20 r. śm., Jana Sosnowskich

       † Mieczysława Pyrkosza od wnuków Kacpra, Pawła i Izy

       † Zbigniewa Kościelniaka 2 r. śm. od żony i dzieci z rodzinami

       † Pawła Ślusarczyka od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Pracowników i Uczniów SP w Konopiskach

       † Weronikę Pijet od Mari Wawrzak z rodziną

       † Mirosława Świercz od pracowników oddziału chirurgii urazowej

       † Annę Kosarga od Koła Żywego Różańca św. Teresy

       † Dominikę Szymonik od chrześnicy Zofii z mężem

       † Teresę Kuśmierską od Koła Żywego Różańca św. Kazimierza

       † Zdzisława Kite od Tadeusza i Grażyny Rohde

       † Lucynę Krupińską od chrześniaka Lucjana Ciury z rodziną

       †

1130 * Za parafian

1600 † Elżbietę Brol od wnuczki Marleny z rodziną

       † Zofię Gzik od Izabeli i Henryka Jończyk

       † Krystynę Bukowską od Doroty i Andrzeja Nowak z dziećmi

900   Kopalnia

Środa 02.01.2019               św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu

                    

700    

1700 †Pawła Ślusarczyka od pracowników Publicznego Przedszkola w Konopiskach

       † Weronikę Pijet od bratowej Mieczysławy z rodziną

       † Mirosława Świercz od kolegów Tomka z pracy

       † Annę Kosarga od Ulli Baur z rodziną

       † Dominikę Szymonik od Haliny Wysockiej z rodziną

       † Lucynę Krupińską od chrześniaczki Barbary z rodziną

Czwartek 03.01.2019                  Pierwszy Czwartek Miesiąca

700  * O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

Piątek 04.01.2019                          Pierwszy Piątek Miesiąca

                                      

700 * Msza Święta wynagradzająca.

1700 Pawła Ślusarczyka od sąsiadów Wiśniowskich

Sobota 05.01.2019                        Pierwsza Sobota Miesiąca

                                    

700 * Msza Święta wynagradzająca.

1700 * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty i Remigiusza Rędziniak z racji 30 r. ślubu;

       † Rafała Rędziniaka 3 r. śm.

Niedziela 06.01.20019r.

Uroczystość Objawienia Pańskiego

800    † Tomasza 24 r. śm., Henryka Sobczyk, Helenę, Stanisława, Ryszarda Cierpiał

1000 † Daniela, Jerzego 1 r. śm., Edmunda Jakubowskich

         † Mirosława Świercz od rodziny: Nowickich, Łętka, Siegert, Abramczyk

         † Artura 9 r. śm., Andrzeja Żurek i zmarłych z rodziny Cierpiałów

         † Krystynę Bukowską od rodziny Jurczaków i Gzików

         † Dominikę Szymonik od wnuka Sebastiana

         † Józefę Pająk od Koła Żywego Różańca parafii Konopiska

         † Teresę Kuśmierską od Koła Żywego Różańca parafii Konopiska

         † Zdzisława Kite od Barbary Herba

         † Lucynę Krupińską od rodziny Sobczyków i Niezgodów

         † Ignacego, Paulinę Głowackich, Kazimierza, Helenę, Józefa Szymanków

         † Stanisławę Jarosz 1 r. śm., od męża z dziećmi i ich rodzinami

         † Artura Osuchowskiego 9 r. śm., Irenę, Stefana Glińskich

         †

    

1130 * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Moniki i Tomasza Piłotów z racji 5 r. ślubu od najbliższej rodziny

1600 † Jana Bukowskiego 4 r. śm., Aleksandra, Zofię, Bukowskich, Bronisława, Helenę Chwist

       † Pawła Ślusarczyka od koleżanek i kolegów z pracy zmiany „B”

       † Zofię Gzik od wnuka Marcina z rodziną

      

900Eugeniusza Jagusiak 11 r. śm.

Intencje mszalne 24.12 - 30.12. 2018 r.

Intencje Mszalne 24. 12- 29. 12. 20018r.

Poniedziałek 24.12.2018                      Wigilia            

700   †

2200 * Za parafian - Kopalnia

2400 * Za parafian

Wtorek 25.12.2018                         Narodzenie Pańskie

                  

800     † Antoniego Szadkowskiego, Stefana, Domicelę, Franciszka Góralów, Kazimierę Jana Wójtowiczów, Mariannę Szadkowską, Łukasza Kościelniaka

1000 † Rafała, Izabelę, Jana Rędziniak, Zofię Machoś, Michała Rędziniaka

       † Edwarda Cierpiał od córki Ewy z rodziną

       † Mariannę i Mariana Banasiak, Krystynę i Jana Turek

       † Kazimierza, Janinę, Zdzisława Baorów, Franciszka, Walerię, Czesława, Helenę Pyrkoszów

       † Zygmunta, Bogdana 7 r. śm. Makles od rodziny

       †Pawła Ślusarczyka od pracowników Publicznego Przedszkola w Konopiskach

       † Weronikę Pijet od Teresy Błaszak z rodziną

       † Mirosława Świercz od sąsiadki Ireny Gajdy z rodziną

       † Elżbietę Brol od Kazika z rodziną

       † Zofię Gziki od rodziny Tomalskich

       † Krystynę Bukowską od swatki Krystyny Jończyk z rodziną

       † Zdzisława Kite od brata Edmunda z rodziną

       † Lucynę Krupińską od wnuczka Pawła z rodzina

       † Jana, Edwina, Jerzego i c. rodzinę Pyrkoszów, Osadników i Kowalików

       † Krystynę, Bonifacego Kożuch od córki z rodziną

       † Edwarda 2 r. śm., Zofię Matuszczak od córki Renaty z rodziną, Anetę Pilawka od siostry Renaty z rodziną

       † Renię Kruk 2 r. śm. od córki z rodziną i wnuka Konrada z rodziną

       † Edwarda Kaczmarek 3 r. śm. od córek Urszuli i Lucyny z rodzinami

       † Mariannę Sitek od Wernerów

       † Lucynę, Lucjana, Zbigniewa i zm. z rodziny Gidzielów, Kazimierza Musiał, Adama, Bronisławę Kukułów

       † Adolfa 10 r. śm., Danutę 4 r. śm. Jamrozińskich

       † Lucjana Bryłę 1 r. śm. od żony z dziećmi

1130 * Za parafian

1600 † Zofię, Władysława Badorów, Irenę, Mariana Kowacz, Stanisława Skrobarczyka, Annę Urbańską

Środa 26.12.2018                 św. Szczepana, pierwszego męczennika

                    

800     † Janinę 9 r. śm., Edwarda, Walerię, Wincentego, Stefana Pytel, Włodzimierza Klechę

1000 †Henryka Gorzelaka od córki Magdaleny z mężem i dziećmi

       † Józefę Pająk od rodziny Pijetów

       † Pawła Ślusarczyka od koleżanek i kolegów z pracy zmiany „A”

       † Mirosława Świercz od rodziny Nalewajka i Dudkiewicz z Hutek

       † Annę Kosarga od wnuka Łukasza z Eweliną

       † Elżbietę Brol od siostrzenicy Janiny Janik z rodziną

       † Zofię Gzik od Ewy i Romana Dawid

       † Dominikę Szymonik od Longiny i Mariana Swatów

       † Teresę Kuśmierską od wnuków Angeliki, Agnieszki, Sylwii i Szymona z rodzinami

       † Edmunda, Stanisławę, Waldemara, Antoniego, Walerię Mastalerz

       † Zdzisława Kite od Haliny Jończyk i ks. Dariusza Jończyka

       † Lucynę Krupińską od wnuczka Dawida z rodziną

       † Beatę Jończyk, Józefa, Janinę Leśniczków, Annę, Piotra Kosowskich, Stanisława Jończyka

       † Przemysława 18 r. śm., Antoniego Sobczyków, Ryszarda Gorzelaka

       † Kazimierę, Szczepana Kruk

1130 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Wiktorii Kosowskiej z racji 18tych urodzin

1600 Przemysława Chaładaj, Zdzisławę, Jana Celebiasz, Janinę, Adama Chaładaj, Wiktorię i Leona Sitek

900 Za parafian Kopalnia

Czwartek 27.12.2018                   św. Jana Apostoła i Ewangelisty

700  †

Piątek 28.12.2018                          św. Młodzianków, męczenników

                                      

700 Dziękczynna p. Magdy i jej rodziny za dar serca na święta

Sobota 29.12.2018                                św. Tomasza Becketa

                                    

700  †

Niedziela 30.12.20018r.

Święto Świętej Rodziny

800    † Mirosława Kotowicz 6 r. śm., Augustyna Kołtun

1000 † Franciszka, Józefę Kozaków od córki Genowefy z rodziną

         † Mieczysława Sosnowskiego od bratowej Elżbiety z dziećmi

         † Józefę Pająk od chrześnicy Janiny Stefanowskiej z mężem

         † Annę Kosarga od Halinki Wysockiej z rodziną

         † Dominikę Szymonik od rodziny Lasatowiczów i Benduchów

         † Teresę Kuśmierską od Sobczyków, Pyrkoszów i Niezgodów

         † Zdzisława Kite od Janusza i Marioli Jończyk z rodziną

         † Lucynę Krupińską od Wojtka Beśki

         † Wiesława Sosnowskiego od wnuczki Agnieszki z rodziną

         † Małgorzatę 1 r. śm., Eugeniusza 7 r. śm. Adamusów

         † Włodzimierza 22 r. śm., Emilię Idziak

         † Krzysztofa 28 r. śm., Józefa, Krystynę Pyrkoszów

         †

         †

    

1130 * Za parafian

  

1600 † Jerzego Biel od bratowej Grażyny z rodziną

       † Pawła Ślusarczyka od pracowników Publicznego Przedszkola w Konopiskach

       † Elżbietę Brol od wnuczki Magdaleny z rodziną

       † Zofię Gzik od wnuka Tomasza z rodziną

       † Krystynę Bykowską od siostry Stefanii Kołaczyk z rodziną Pisulów i Siudejów

       † Bronisławę, Władysława Sławik 60 r. śm.

       † Weronikę Pijet od chrześniaka Jarosława Pijet z rodziną

       † Mirosława Świercz od Urszuli i Jerzego Kos, Anny i Grzegorza Węgrzyn

      

900 Kopalnia

Intencje mszalne 17.12 - 23.12. 2018 r.

Intencje Mszalne 17. 12- 22. 12. 20018r.

Poniedziałek 17.12.2018                  

900   † Kazimierza Szymanek od żony Janiny

1800 † Mieczysława Sosnowskiego od Zbyszka Kuśmierskiego z rodziną

Wtorek 18.12.2018

                  

900     † Zofię Korzonek od syna Artura z rodziną

1000 * O Boże błogosławieństwo, zdrowie, siły dla wszystkich chorych, cierpiących i starszych wiekiem z naszej parafii

1430 † Karolinę Słowik od dyrekcji, nauczycieli, pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej w Konopiskach

1530 * Za parafian

1800 † Mariannę Janicką od Anny i Jacka Kleszcz

Środa 19.12.2018

                    

700    

1700 †Mariannę Janicką od Elżbiety Janickiej z rodziną z Krakowa

       † Pawła Ślusarczyka od Lucyny Chmielewskiej z rodziną

       † Weronikę Pijet od wnuczki Marzeny z rodziną

       † Mirosława Świercz od Kwasów i Nowaków

       † Elżbietę Brol od Krystyny Cierpiał i Mirosławy Szymanek

       † Zofię Gzik od Lidii Piec z Moniką

       † Dominikę Szymonik od wnuczki Moniki z rodziną

       † Zdzisława Kite od Jagusiak i Hak

       † Lucynę Krupińską od wnuczki Moniki z rodziną

       † Józefę Pająk od Mirosławy Szymanek z rodziną

       † Annę Kosarga od Alfredy Peryga z rodziną

       † Teresę Kuśmierską od syna Stanisława z rodziną

       † Stanisława, Bogdana Kozieł

       †

Czwartek 20.12.2018           

700  †

1700 † Kazimierza Szymanek od szefostwa i koleżanek z firmy „Omega i Perfekt”

Piątek 21.12.2018                          Boże Miłosierdzie

                                      

700  †

1700 † Józefa Kromołowskiego, Franciszkę, Franciszka Jagieniaków

Sobota 22.12.2018                       

                                    

700  † Zofię Korzonek od zakładu pogrzebowego „Cieśla” z Konopisk

1700 † Mieczysława Sosnowskiego od swatki Henryki Skalik z rodziną

Niedziela 23.12.20018r.

IV Niedziela Adwentu

800    † Józefa Mańka 12 r. śm.

1000 † Bronisławę Wilk 3 r. śm., Bolesława, Kazimierza, Tadeusza, Mirosławę Wilk

         † Za zmarłych z rodz: Szymoników, Herbów, Mercików, Rutkowskich

         † Józefę Pająk od Izy i Grzegorza Muc

         † Piotra Tunkiewicza od rodziców, Teofilę, Kazimierza Dudek od córek

         † Mieczysława 1 r. śm., Łucję, Józefę, Stanisława, Władysława Kijasów od Krzysztofa z rodziną

         † Pawła Ślusarczyka od Cuglowskich

         † Weronikę Pijet od rodziny Jędruszek

         † Mirosława Świercz od rodziny Wnęk

         † Annę Kosarga od rodziny Szymanków

         † Elżbietę Brol od Grzegorza i Marii Dynerów z rodziną

         † Zofię Gzik od Bronisławy Gzik z rodziną

         † Krystynę Bukowską od Darka Kołaczyka z żoną

         † Dominikę Szymonik od wnuka Pawła z rodziną

         † Teresę Kuśmierską od wnuków Moniki z rodziną, Tomasza z rodziną i Mariusza

         † Zdzisława Kite od chrześnicy Anny z rodziną

         † Lucynę Krupińską od wnuczki Renaty

         † Janinę 17 r. śm., Józefa Kuśmierskich, Stanisławę Stoparek od rodziny Stoparek
         † Helenę Jeziorską 20 r. śm., od córki Marii z mężem

         † Zdzisława Kościelniaka 12 r. śm., Urszulę, Józefa Jędryka 24 r. śm.

         †

         †

1130 * Za parafian

  

1600 † Pelagię Michałczyk 7 r. śm., od syna Grzegorza z rodziną; Jana, Stefanię Michałczyk, Bronisławę, Andrzeja Nowak

        

900Anielę Cwingiel od Koła Żywego Różańca św. Maksymiliana Kolbe w Kopalni